Genital Varisler

Genital Varisler

Bacaklardaki varis kaynağı genellikle aynı bacaklarda bulunur, genellikle hastalıklı bir ana damar veya yerel perforanlar. Ne olursa olsun, bazı durumlarda, karından gelen damarlar, pudendal damarlar, bacak damarlarına katkıda bulunur veya bu damarların tek kaynağıdır.

Pudendal damarlar , uyluğun üst iç kısmında genital-vulvar alan ve karın bölgesinden ve bacaktan aşağı doğru uzanan damarlardır. Tipik olarak, hamile bir uterustan pelvik damarlarda meydana gelen değişiklikler ve kadınlık hormonu seviyelerindeki artış nedeniyle hamilelikten sonra ortaya çıkarlar. Bazen pudendal damarlar, pelviste büyük damarların tıkanmasından kaynaklanır.

Pudendal damarların teşhisi öykü, fizik muayene ve ultrason ile kolaylıkla yapılır. Fakat eğer gözden kaçırılırsa, bunların tedavi edilmeden bacak damarlarının tedavi edilmesi, sonunda nükse yol açacaktır.

Nadir durumlarda, bu pudendal damarlar vulvar, gluteal bölge, perine ve hemoroiddeki geniş damarlar veya abdominal semptomlarla (pelvik tıkanıklık sendromu) veya tromboz, travma veya pelvik cerrahi öyküsü ile ilişkilidir. Bu özel durumlarda, toplardamarların manyetik rezonansı (MRV) ile daha ileri teşhisi gerekir.

Pelvik tıkanıklık sendromunun semptomları şunları içerir: 1) Karında dolgunluk, cinsel ilişki sonrası ağrı, 2) mesane tahrişi, 3) ve ağrılı adet döngüsü

Tedavi

Pudendal damarların tedavisi çok basittir çünkü bu damarlar skleroterapiye son derece iyi yanıt verir. Pudendal damarlar kapatıldıktan sonra bunlardan kaynaklanan varisler de skleroterapi ile tedavi edilir. Pudendal venler, ana venin bozulması gibi diğer reflü kaynakları ile bir arada bulunuyorsa, önce buna neden olan ana vendeki sorunu ortadan kaldırmak gerekir ve sonrasında diğer prosedürler (EVLT gibi) yapılır.

Şiddetli karın şikayetlerinde (pelvik tıkanıklık sendromu) tanısal test (MRV) yapıldıktan sonra, karın bölgesi toplar damarları pudendal ve bacak damarlarının tedavisinden sonra tedavi edilir.

Open chat
Hello 👋
Can we help you?